11 22 33

Instalacija Inženjering

Instalacija Inženjering je osnovana 1990.g.

Osnovne delatnosti su:

 • inženjering (izvođenje i projektovanje)
 • akreditovana laboratorija (merenje i regulacija termotehničkih instalacija)
 • građevinska fizika i građevinska auksutika
 • energetska efikasnost (izdavanje energetskih pasoša i akreditovano merenje elemenata za proveru pasoša objekata)

Instalacija Inženjering je specijalizovana je za otklanjanje nedostataka termotehničkih, komfornih i industrijskih instalacija, kao i izradu sertifikata energetskog nivoa objekata (pasoša objekata), proveru karakteristika elemenata koji definišu energetski pasoš objekta (starih i novih objekata).

Radovi se najčešće izvršavaju po inženjering sistemu: snimanje stanja, projektovanje, kontrola, izvodenje radova, dovodenje u funkcionalno stanje opreme i kompletne instalacije, podešavanje instalacije sa svim neophodnim merenjima i izradom odgovarajućih eleborata.

Pored instalacija grejanja, ventilacije, klimatizacije, kao i industrijskih instalacija, firma se bavi i održavanjem odredenih termotehničkih parametara radi zadovoljenja različitih tehnoloških potreba.

Do sada projektovane i izvedene instalacije su:

 • kotlarnice (svih različitih medija)
 • instalacije sa komprimovanim vazduhom (počev od kompresorskog postrojenja do potrošača)
 • instalacija centralnog grejanja
 • vazdušnog grejanja
 • klimatizacije za sve vrste javnih objekata (sa posebnim industrijskim i medicinskim zahtevima).

U najvećom broju instalacija, imperativ je na održavanju potrebnih parametara i nadzor nad istim, naročito za uvozne tehnologije, a u cilju dobijanja upotrebne dozvole. Svi radovi se na kraju izvođenja ispituju, počev od parametara do opreme.

Instalacija Inženjering poseduje:

 • sertifikat sistema menadžemnta kvalitetom SRPS ISO 9001
 • seritifikat - akreditaciju za merenje i ispitivanje, ovlašćenu od strane ATS-a
 • ovlašćenje od strane Ministarstva za merenje nivoa buke u životnoj sredini
 • sertifikat za izdavanje energetskog pasoša objekata
 • licence za energetsku efiksanost Inženjerske Komore Srbije
 • licence za projektovanje i izvođenje Inženjerske Komore Srbije