Usluge

Instrumenti za merenje i balansiranje protoka, brzine, pada pritiska, temperature...VODA (topla, hladna), GLIKOL

Ultrazvukom na cevima nelagujućim sondama

OPIS FOTOGRAFIJE

Na balansnim ventilima, blendama

OPIS FOTOGRAFIJE

Provera parametara (kapaciteta) termotehničkih instalacija, opreme (izmenjivača, kotlova, rashladnih uređaja, toplotnih pumpi, ...)

VAZDUH

- u klima komori, kanalu za vazduh...
- kosim manometrima
- digitalnim meračima

OPIS FOTOGRAFIJE

OPIS FOTOGRAFIJE

OPIS FOTOGRAFIJE

OPIS FOTOGRAFIJE

OPIS FOTOGRAFIJE

OPIS FOTOGRAFIJE

MIKROKLIMA, USLOVI UGODNOSTI

- brzina vazduha
- temperatura vazduha
- vlažnost vazduha
- buka u radnoj i životnoj sredini
- buka od rada mašinskih i elektro instalacija

OPIS FOTOGRAFIJE

OPIS FOTOGRAFIJE

OPIS FOTOGRAFIJE

GRAĐEVINSKA FIZIKA - ENERGETSKA SERTIFIKACIJA OBJEKATA - ENERGETSKA EFIKASNOST

- Izrada energetskih pasoša, projekata...
- Izdavanje sertifikata


ISPITIVANJE KVALITETA TERMOIZOLACIJE
-merenje prolazne toplote

 

-vazdušna propustljivost i termovizijsko snimanje

OPIS FOTOGRAFIJE
 

BUKA I VIBRACIJE, GRAĐEVINSKA AKUSTIKA

-Ispitivanje kvaliteta akustične izolacije fasadnih i pregradnih zidova međuspratnih konstrukcija od vazdušnog zvuka i zvuka udara
- Ispitivanje buke u komunalnoj živoj sredini